Med det nye MasterCard SORT er du godt forsikret på rejsen

Kontanter i udlandet uden gebyr

Er det sort snak?

Med det nye Coop MasterCard SORT betaler du ikke gebyr til Coop Bank, når du hæver kontanter i udlandet

Med et Coop MasterCard SORT kan du hæve kontanter i automater i udlandet uden at betale én krone i gebyr til Coop Bank. Du får også alle de vigtige rejseforsikringer, så du som udgangspunkt, kan sige nej til banker, forsikringsselskaber og rejsebureauer, når de forsøger at sælge dig en rejseforsikring. Kortet koster 29 kr. om måneden.

Nogle vil kalde det sort snak. Vi kalder det et kreditkort, der er til at forstå.

Søg om Coop MasterCard SORT  *

*Betaler du din rejse med dit Coop MasterCard SORT, har du alle de vigtige forsikringer, når du rejser.

Coop MasterCard eller Coop MasterCard SORT?

Begge kort er internationale kreditkort, som giver sikkerhed og ekstra penge på kortet. Så er der plads til uforudsete udgifter eller selvforkælelse på ferien. Kreditmuligheden på Coop MasterCard SORT er højere, du får også alle de nødvendige forsikringer, når du rejser i udlandet, og du betaler ikke gebyrer til Coop Bank, når du hæver kontanter i automater i udlandet. Vælg Coop MasterCard SORT og få de vigtigste forsikringer med på ferie, eller et almindeligt Coop MasterCard, hvis du kun har behov for et kreditkort til din ferie.

Coop MasterCard

Med et Coop MasterCard løber du ikke tør for penge. Det er et internationalt kreditkort, som du kan bruge mere end 24 millioner steder i verden. Og når du kommer hjem, får du flere fordele, når du bruger det i Coops 1.200 butikker.

Søg om Coop Mastercard som ny eller eksisterende kunde i banken:

 

 • Op til 50.000 kr. i kredit
 • Intet årligt kortgebyr
 • Coop-kort og betalingskort i ét og samme kort
 • Intet gebyr, når du hæver eller handler i Coops 1.200 butikker
 • 20 % ekstra point, når du betaler med kortet i Coops 1.200 butikker og coop.dk
 • Automatisk registrering af point, medlemstilbud og rabatter

Se priser, vilkår og regneeksempel

Søg om Coop Mastercard som ny eller eksisterende kunde i banken:

Coop MasterCard SORT

Med et Coop MasterCard SORT betaler du ikke gebyrer til Coop Bank, når du hæver penge i automater i udlandet. Du har også alle de nødvendige forsikringer, når du rejser i udlandet, og din rejse er betalt med kortet.

Se forsikringerne her

Søg om Coop Mastercard SORT som ny eller eksisterende kunde i banken:

 

 • Op til 50.000 kr. i kredit
 • Hæv kontanter i automater i udlandet uden at betale én krone i gebyr til Coop Bank
 • Rejseforsikret én gang for alle, når du er på ferie i udlandet
 • Ved sygdom og uheld får du erstattet rejsen på op til 15.000 kr. pr. person eller 45.000 kr. pr. familie
 • Coop-kort og betalingskort i ét og samme kort
 • Intet gebyr, når du hæver eller handler i Coops 1.200 butikker
 • 20 % ekstra point, når du betaler med kortet i Coops 1.200 butikker og coop.dk
 • Automatisk registrering af point, medlemstilbud og rabatter
 • Kortet koster 29 kr. om måneden

Se priser, vilkår og regneeksempel

Se forsikringsvilkår

Søg om Coop Mastercard SORT som ny eller eksisterende kunde i banken:

Har du spørgsmål, eller er du allerede kunde i banken, så er vi klar til at hjælpe dig på tlf.: 43 86 11 11

4 enkle trin til at søge om dit Coop MasterCard

1.

Du skal bruge din sidste lønseddel og sidste årsopgørelse fra SKAT, når du søger om et Coop MasterCard.

2.

Du skal være medlem af Coop for at få et Coop MasterCard. Og du skal bruge dit medlemsnummer, når du søger om et MasterCard. Er du ikke medlem, er det nemt og ligetil.

Bliv medlem her

3.

Vælg dit betalingskort: Coop MasterCard eller Coop MasterCard SORT

4.

Søg med det samme. Du skal igennem fire enkle trin, før kortet er dit. Det er nemt, og du bliver guidet hele vejen. Har du spørgsmål, kan du ringe til os på
43 86 11 11 alle hverdage mellem 8 og 18.

Du kan også skrive til os på kundeservice@coopbank.dk

Spørgsmål og svar

Her er de spørgsmål, vi oftest får, og de svar vi giver. Har du flere spørgsmål, er du velkommen til at ringe til os på
43 86 11 11.

Hvad dækker forsikringen?

Forsikringen dækker:

 • Afbestilling af rejse
 • Sygdom og tilskadekomst
 • Tandskade
 • Syge- og hjemtransport
 • Hjemkaldelse
 • Tilkaldelse
 • Sygeledsagelse
 • Erstatningsrejse
 • Ødelagt feriedøgn
 • Bagageforsinkelse
 • Selvrisiko på bagage
 • Flyforsinkelse
 • Forsinket fremmøde
 • Overfald
 • Sikkerhedsstillelse og kaution
 • Krisehjælp
 • Retshjælp
 • Selvrisiko på lejebil
 • Hjemtransport af bil
 • Erstatningsbil inden afrejse
 • Afbestilling af billetter til arrangementer
 • Privatansvar
 • Evakuering
Hvem er omfattet af dækningen?

Forsikringen dækker kortindehaver, dennes medrejsende ægtefælle/samlever, børn/stedbørn/adoptivbørn og plejebørn under 23 år samt ægtefælles/samlevers børn under 23 år fra tidligere forhold, når disse foretager rejsen sammen med kortindehaveren.

Dækker forsikringen, hvis du rejser uden kortholder?

Nej. Kortholder skal være med på rejsen.

Skal rejsen købes med kortet, for at forsikringen er gældende?

Dækningen træder i kraft, når kortet er blevet brugt til betaling - eller reservation - af rejsen, hvor mindst ét af følgende 4 kriterier skal være opfyldt:

 1. Hele rejsen skal være betalt med kortet.
 2. Al transport til og fra rejsedestinationen skal være betalt med kortet, fx flybilletter, togbilletter og lignende.
 3. Alle overnatninger skal være betalt eller reserveret med kortet, fx hotel, ferielejlighed, sommerhus og lignende.
 4. Minimum halvdelen af udgifterne til transport og overnatning skal være betalt med kortet.
Er jeg dækket af forsikringen, hvis jeg har en kronisk lidelse?

Kroniske lidelser eller lidelser, der har vist symptomer eller er diagnosticeret før afrejse fra bopælslandet, er kun dækket, såfremt lidelsen må karakteriseres som stabil.

Herved forstås, at forsikrede inden for de sidste 2 måneder før afrejsen ikke har:

 • været hospitalsindlagt
 • modtaget behandling af en læge (som ikke er kontrolbesøg)
 • været underkastet ændringer i medicinering.

Hvis forsikrede har været ustabil inden for 2 måneder før afrejse, er det endvidere en forudsætning for at opretholde dækning, at der foretages lægelig vurdering umiddelbart før afrejse, og at denne vurdering ikke indikerer, at der er udsigt til forværring under rejsen. En sådan forhåndsgodkendelse indhentes via SOS' Rejseservice.

I tilfælde, hvor du ønsker forhåndsgodkendelse, skal du kontakte SOS Rejseservice:

Telefon (+45) 38 48 82 50
Telefax (+45) 70 10 50 56
E-mail: sos@sos.dk

Dækker forsikringen bilferie?

For kørsel i egen, lånt eller lejet bil kan forsikringen også træde i kraft, hvis et af disse 3 kriterier er opfyldt:

 1. Egen bil: Alle udgifter til brændstof skal betales med kortet og bilen skal tankes op hjemmefra tidligst 3 dage før afrejsedato
 2. Lejet bil: Billeje og alle udgifter til brændstof skal betales med kortet
 3. Firmabil: Alle overnatninger skal være betalt eller reserveret med kortet, hvis brændstof betales af arbejdsgiver
Dækker forsikringen ferier i Danmark?

Nej, ferie i Danmark er ikke omfattet af forsikringen. Rejser til og fra Færøerne og Grønland er dog omfattet.

Hvilke typer rejser er omfattet?

Forsikringen dækker private rejser, også skirejser i hele verden, undtagen i Danmark, med en varighed på op til 30 dage.

Hvor dækker forsikringen?

Forsikringen dækker i hele verden, dog undtaget ferierejser i Danmark. Billetter til arrangementer i Danmark er også omfattet af forsikringen.

Dækker forsikringen hjemtransport af bilen i tilfælde af hjemkaldelse eller sygeledsagelse?

Ja, forsikringen dækker hjemtransport af bil.

Dækker afbestillingsforsikringen arrangementer i Danmark?

Ja, hvis du køber billetter til arrangementer i Danmark vil disse også være omfattet af forsikringen.

Dækker afbestillingsforsikringen alle typer arrangementer?

Nej, følgende billettyper er ikke dækket:

- Sæsonkort/-billetter af alle slags (eks. sæsonkort til fodboldkampe og andre sportsbegivenheder, teatre, Tivoli, ZOO o.l.)
- Liftkort
- Årsabonnementer
- Rejsebilletter (eks. tog, bus, fly, o.l.) - Bemærk dog, at rejsebilletter dækkes af afbestillingsforsikringen, såfremt disse er købt på kortet.
- Billetter indkøbt for videresalg
- Billetter, hvor den samlede værdi er 500 kr. eller mindre

Hvordan anmelder jeg en skade?

Enhver forsikringsskade anmeldes straks til AIG eller SOS International A/S efter nedenstående retningslinjer:

I tilfælde af brug for akut assistance under rejsen kontaktes SOS International A/S hurtigst muligt:

SOS International A/S
Nitivej 6
DK-2000 Frederiksberg
Akut skadehjælp, døgnservice
Tlf.: (+45) 38 48 88 11

I øvrige skadetilfælde (herunder afbestilling) anmeldes forsikringsskaden hurtigst muligt, evt. efter hjemkomsten til:

AIG Europe Limited på
Telefon (+45) 70 26 76 76
(hverdage ml. 8.30 og 16)
Email: anmeldelse@aig.com

Hvad hvis jeg selv har haft udlæg i forbindelse med en skade?

I tilfælde, hvor du selv har lagt ud for behandling, indsendes alle originale bilag og kvitteringer samt udfyldt skadeanmeldelse til AIG. Blanket til brug for anmeldelse af skade udskrives fra www.aig.dk eller rekvireres ved henvendelse på telefon (+45) 70 26 76 76.

Skal jeg medbringe det blå EU sygesikringskort?

Ja, du skal i så vidt muligt omfang i forbindelse med behandling i EU/EØS lande, Grønland, Færøerne og Schweiz vise dit blå EU sygesikringskort.

Du kan bestille det blå EU-sygesikringskort på www.borger.dk.

Hvordan er reglerne, efter at det blå EU sygesikringskort træder i kraft den 1. august 2014?

Fra den 1. august 2014 er du ikke længere dækket af dit gule sundhedskort som rejseforsikring, når du rejser i EU-landene samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. I stedet skal du bruge det nye blå EU-sygesikringskort. Du er dog fortsat forsikret lige så godt, som du er vant til, da forsikringen på dit Coop MasterCard SORT dækker det, som det gule sundhedskort plejer at dække.

Er hjemtransport omfattet af det blå EU sygesikringskort?

Nej, hjemtransport er en del af forsikringsdækningen på dit Coop MasterCard SORT.

Hvor og hvordan er jeg dækket med det blå EU-sygesikringskort?

Det blå EU-sygesikringskort dækker udgifter til nødvendig læge- og sygehusbehandling, medicin mm. under ophold i et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz. Du er dog stillet anderledes, end du kender fra det gule sygesikringskort, i og med du kun er ligestillet med borgerne i det pågældende land, du rejser til.

Det betyder blandt andet, at du risikerer at skulle betale en del af den behandling, du modtager, når du bliver syg, hvis det er tilfældet for borgerne i det pågældende land. I nogle lande kan egenbetalingen løbe helt op i 30-40 procent.

Det blå EU-sygesikringskort dækker kun, hvis behandleren er tilknyttet den offentlige sygesikring i det land, du opholder dig i. Det blå EU-sygesikringskort dækker altså ikke behandling på private hospitaler eller klinikker. Der er således en begrænsning i forhold til behandlingssted.

Der findes endvidere en app om det Blå Sygesikringskort med en masse relevant information på dansk – den hedder European Health Insurance Card (MEN ER PÅ DANSK)!

Jeg har i dag en årsrejseforsikring som tilvalg til min indboforsikring – eller som en separat årsrejseforsikring hos et rejseforsikringsselskab. Kan jeg opsige den, når jeg har et Coop MasterCard SORT?

Hvis du betaler eller reserverer dine rejser med dit Coop MasterCard SORT, så er du i langt de fleste tilfælde dækket lige så godt, eller bedre, end mange årsrejseforsikringer. Derfor behøver langt de fleste ikke en årsrejseforsikring og kan spare disse penge.

Brug 5 minutter på at sammenligne hvad din nuværende årsrejseforsikring dækker, og hvad rejseforsikringen på dit Coop MasterCard SORT dækker, og du vil finde ud af, om det er en god idé at opsige din årsrejseforsikring.

Rejseforsikringen på Coop MasterCard SORT dækker bl.a. afbestilling, bagageforsinkelse, sygdom og hjemtransport samt flyforsinkelse, som er de væsentligste dækninger. Og det gør den i hele verden og også på skirejser uden begrænsninger, som nogle rejseforsikringer har. Derudover har den nogle dækninger, som mange andre rejseforsikringer ikke har, f.eks. selvrisikodækning på lejebil i udlandet, erstatningsbil inden afrejse, hvis din egen bil bliver skadet inden bilferien, og så dækker den endda afbestilling af billetter til forlystelser, som du har købt i Danmark – også selvom du ikke er på ferie.

Dækker rejseforsikringen også, hvis mit flyselskab går konkurs?

Nej, det gør den ikke, men når du bestiller og betaler din flyrejse med dit Coop MasterCard SORT, som er et MasterCard, så kan du gøre indsigelse ved at kontakte os, og så kan du få dine penge tilbage, da du ikke har fået den rejse, som du har betalt for. Dét vil du ikke kunne få, hvis du har betalt rejsen kontant, ved en overførsel eller med dit Dankort. Derfor skal du bruge dit Coop MasterCard SORT for at sikre dig bedst muligt på dine rejser.

Hvad er forskellen på afbestillingsforsikring og afbestilling af billetter til arrangementer?

Afbestillingsforsikringen dækker de omkostninger du måtte have haft til en rejse, såfremt du bliver forhindret grundet dødsfald eller akut sygdom, enten hos dig selv eller nær familie. Denne dækning gælder udelukkende rejser til udlandet.

Afbestilling af billetter dækker de omkostninger du måtte have haft til billetter til arrangementer, fx koncerter, teater, sportsarrangementer, oplevelsesparker mm. Denne dækning gælder både billetter til arrangementer i Danmark og i udlandet.

Hvad koster et Coop MasterCard?

Et Coop MasterCard SORT koster 348 kr. om året (29 kr. om måneden). Beløbet opkræves forud en gang årligt. Du betaler ikke et årligt kortgebyr for et rødt Coop MasterCard.

Hvornår bliver kortgebyret på et Coop MasterCard SORT opkrævet?

Du bliver opkrævet kortgebyret for et Coop MasterCard SORT forud årligt. Det vil sige, at du betaler kortgebyret første gang ved aktivering af kortet og herefter årligt.

Kan jeg betale et mindre eller større beløb af mit forbrug?

På dit Coop MasterCard SORT afvikler du som udgangspunkt 20 % af den udnyttede kredit hver måned. Du kan dog altid ændre dette i din netbank. Du kan vælge at afvikle med 2 %, 5 %, 10 %, 20 % eller 100 %.

Koster det noget at bruge mit Coop MasterCard i forretninger?

Du betaler ingen gebyrer, når du betaler med et Coop MasterCard i Coops 1.200 butikker i Danmark og på Coop.dk. Ved betaling med kortet i øvrige butikker, kan den enkelte butik pålægge et transaktionsgebyr.

Hvor meget kan jeg hæve eller bruge på mit Coop MasterCard?

Det afhænger af kreditmaksimum på dit kort, hvor meget du kan hæve pr. døgn i andre banker og pengeautomater. Du kan se kontanthævegrænserne under den samlede prisliste på vores hjemmeside.

Du kan hæve op til 4.000 kr. i Coops 1.200 butikker med et Coop MasterCard.

Hvad koster det at hæve kontanter i pengeautomater i Danmark og udlandet?

Det koster et gebyr på 2 % (min. 50 kr. per hævning) af beløbet, når du hæver kontanter i pengeautomater i Danmark og i udlandet med et rødt Coop MasterCard. Har du et Coop MasterCard SORT, betaler du ikke gebyr i udlandet til Coop Bank. Dog kan visse lokale pengeinstitutter pålægge gebyr ved kontanthævning.

Du kan hæve op til 4.000 kr. pr. hævning uden gebyrer i Coops 1.200 butikker, når kassebeholdningen tillader det.

Hvor kan jeg bruge mit kort i udlandet?

Du kan bruge dit Coop MasterCard på hoteller, i forretninger, restauranter, biludlejningsfirmaer og taxaer mv., der har en aftale med MasterCard (fremgår af mærkater med MasterCards logo).

På verdensplan finder du over 30 mio. steder, hvor du kan benytte dit MasterCard.

Hvad er min forbrugsgrænse i udlandet?

Du kan bruge op til kreditmaksimum på dit kort på varekøb over løbende 30 dage. Du kan maksimalt hæve kontanter svarende til halvdelen af dit kreditmaksimum over løbende 30 dage. Du kan se vareforbrug- og kontanthævegrænserne under den samlede prisliste på vores hjemmeside.

Hvad koster det at hæve kontanter i udlandet?

Det koster et gebyr på 2 % (min. 50 kr. pr. hævning) af beløbet, når du hæver kontanter i andre banker og pengeautomater i udlandet med et rødt Coop MasterCard. Har du et Coop MasterCard SORT, betaler du ikke gebyr i udlandet til Coop Bank. Dog kan visse lokale pengeinstitutter pålægge gebyr ved kontanthævning.

Hvilken omregningskurs bliver brugt i udlandet?

Når du benytter dit Coop MasterCard i udlandet, vil beløbet blive omregnet fra den udenlandske valuta til danske kroner (DKK) til Nets’ valutakurs med et tillæg på 1 % + 0,17 % (MasterCard tillæg) på europæiske valutaer og 1,5 % + 0,49 % (MasterCard tillæg) på øvrige valutaer.

Hvad gør jeg, hvis jeg glemmer koden til mit kort?

Du skriver en besked til os, så genbestiller vi din pinkode til dig. Du modtager pinkoden med posten inden for ca. 2-3 bankdage.

Hvad gør jeg, hvis mit kort forsvinder eller bliver stjålet?

Du skal hurtigst muligt spærre dit kort. Du har følgende muligheder:

 • Ring til os på telefon 43 86 11 11 – alle hverdage fra 8 til 18
 • Log på din net- eller mobilbank og spær dit kort under Kort
 • Ring til Nets’ døgnservice på 44 89 27 50
Hvordan spærrer jeg mit kort?

Du har følgende mulighed for at spærre dit kort:

 • Ring til os på telefon 43 86 11 11 – alle hverdage fra 8 til 18
 • Log på din net- eller mobilbank og spær dit kort under Kort
 • Ring til Nets’ døgnservice på 44 89 27 50
Hvad er geografisk sikkerhed?

Du har mulighed for at bestemme, hvor og hvordan dit Coop MasterCard kan bruges. Geografisk sikkerhed giver dig mulighed for at sikre dig mod svindel, i tilfælde hvor dine kortoplysninger kopieres og benyttes til at hæve penge i udlandet, hvor der ofte ikke er krav om chiplæsere.

Med geografisk sikkerhed har du mulighed for at spærre for brug af dit Coop MasterCard i ni forskellige regioner i verden, lukke for internethandel og spil eller blokere for brug af MasterCards i pengeautomater. Vær dog opmærksom på, at hvis du handler på internettet, så kan det være, at butikken ikke er hjemmehørende i et land, du har åbnet for. Det samme kan gøre sig gældende, når du er ude at rejse. For eksempel ved leje af bil.

Dit MasterCard er som standard sat op til brug i Europa, til internethandel, spil og hævning i alle pengeautomater. Du kan let ændre indstillinger i din netbank under Konti og posteringer, hvor du vælger kort. Herefter kan du ændre geografisk sikkerhed.

Hvordan får jeg et Coop MasterCard?

Du ansøger om et Coop MasterCard via vores online ansøgningsskema. Når du søger om et Coop MasterCard med kredit, foretager vi en kreditvurdering baseret på de oplysninger, som du giver i ansøgningsskemaet samt oplysninger fra SKAT, som vi beder dig om adgang til. Du kan ansøge om kredit på op til 50.000 kr. Du skal være fyldt 18 år, være bosat i Danmark og ikke være registreret i RKI.

Når vi har godkendt din ansøgning, og du har accepteret kort- og eventuelle forsikringsbetingelser i din Netbank, producerer vi dit nye Coop MasterCard. Af sikkerhedsmæssige årsager sendes betalingskort og pinkode hver for sig.

Skal jeg være medlem af Coop for at få et Coop MasterCard?

Ja, du skal være medlem af Coop i Danmark for at få et Coop MasterCard. Det bliver du her.

Hvor hurtigt kan jeg få et Coop MasterCard?

Der kan gå op til 10 arbejdsdage fra du bestiller dit kort, til du har det med posten. Husk, at du skal godkende kort- og forsikringsbetingelser i netbanken, før vi kan producere dit kort.

Hvordan får jeg de 20 % mere i bonus i Coops 1.200 butikker og Coop.dk?

Når du har handlet for mere end 500 kr. i Coop på en måned, får du 1 % bonus på dine indkøb resten af måneden. Betaler du dine indkøb med et kort fra Coop Bank, får du 20 % mere i bonus, dvs. 1,20 % i fast bonus, resten af måneden.

Hvad gør jeg, hvis jeg allerede har et almindeligt Coop MasterCard?

Du kan ansøge om at opgradere dit almindelige Coop MasterCard til et MasterCard SORT i din netbank. Du har mulighed for at beholde dit nuværende kreditmaksimum eller ansøge om en højere kredit op til 50.000 kr.

Kan jeg have begge kort?

Du kan kun have et MasterCard med kredit i Coop Bank. Derfor skal du vælge om du ønsker et rødt MasterCard eller MasterCard SORT. Du kan ansøge om at opgradere dit almindelige Coop MasterCard til et MasterCard SORT i din netbank. Du beholder din nuværende MasterCard konto – det eneste vi skifter er kortet.

Kan jeg få et Coop MasterCard, som ikke opsamler bonus og rabatter automatisk?

Du har mulighed for at få et MasterCard, som ikke opsamler bonus og rabatter automatisk. Så skal du bare ringe til vores kundeservice på 43 86 11 11 og bede om et kort, der ikke registrerer bonus og medlemsrabatter.

Kan mit Coop MasterCard bruges til kontaktløs betaling?

Pr. 21. januar 2015 er alle ny udstedte Coop MasterCard og MasterCard debet kontaktløse betalingskort. De nye kort har en chip, der gør kontaktløs betaling mulig. Det betyder, at du kan betale med kortet, uden at det skal i kortterminalen – og ved køb under 200 kr. behøver du ikke indtaste pinkode. Læs mere om kontaktløs betaling her

Hvad gør jeg, hvis der er hævet beløb på mit kort, som jeg ikke kender til?

Er dit kort for eksempel blevet anvendt to gange til samme betaling, har du ikke modtaget den vare eller service, som du har betalt for med dit kort, eller opdager du korttransaktioner, som du ikke kan vedkende dig, så har du mulighed for at gøre indsigelse. Du skal være opmærksom på, at en indsigelse skal ske omgående for at undgå, at sagen forældes. Vi anbefaler, at du som minimum hver 14. dag gennemgår din posteringsoversigt i netbanken. Læs mere om indsigelser her

Bonus registreres automatisk, når du betaler med dit Coop-kort i alle Coops 1200 butikker. De tilskrives næste hverdag efter købet, og du kan se dem på din bonusoversigt på coop.dk (Gælder ikke i Fakta Tyskland)

Så er dit betalingskort allerede et Coop-kort og klar til at registrere bonus og rabatter, når du handler. Du får automatisk 20 % mere i bonus – og du skal intet gøre.

Har du ikke et betalingskort, skal du bestille det i din Coop Bank Netbank. Log på netbanken her.

Du får også bonus, når du bruger dit Coop-kort hos vores mange partnere. Bare ikke 20% mere. Dem får du kun i Coops 1.200 butikker: SuperBrugsen, Irma, Kvickly, Fakta, Dagli´- & lokalbrugsen samt på coop.dk.
Du kan bestille et gratis Visa/Dankort eller et MasterCard kreditkort med kredit op til 30.000 kr. eller et MasterCard debetkort. Alle kort er også et Coop-kort.
Ja. Du er velkommen til at bestille begge kort. Det er f.eks altid godt at rejse med et ekstra kort.
Ja. Du kan få to Visa/Dankort. Det er f.eks. en god idé, hvis I vil oprette en fælles madkonto og have hver jeres Visa/Dankort. Naturligvis fungerer begge også som Coop-kort. Du skal ringe til Coop Banks kundeservice på 43 86 11 11. Du kan også sende en mail til kundeservice@coopbank.dk
Det bestemmer du selv. Du kan sagtens få et Coop-kort som betalingskort uden at skulle flytte alle dine bankforretninger til Coop bank.
Så skal du bare ringe til Coop Banks kundeservice på 43 86 11 11 og bede om et kort, der ikke registrerer bonus og medlemsrabatter. Du kan også sende en mail til kundeservice@coopbank.dk
De 20% mere i bonus er en ekstra fordel for medlemmer, der opgraderer deres Coop-kort med et betalingskort. Coop kan dog ændre medlemsvilkår og fordele i overensstemmelse med en hver tid gældende vedtægter.

Ved uheld

Akut assistance

I tilfælde af brug for akut assistance under rejsen kontaktes SOS International A/S hurtigst muligt:

SOS International A/S
Nitivej 6
DK-2000 Frederiksberg
Akut skadehjælp, døgnservice
Tlf: (+45) 38 48 88 11

Anmeld forsikringsskade

I øvrige skadetilfælde (herunder afbestilling) anmeldes forsikringsskaden hurtigst muligt, evt. efter hjemkomsten til:

AIG Europe Limited på
Tlf: (+45) 70 26 76 76
(hverdage ml. 8.30 og 16)
Email: anmeldelse@aig.com

coopbank

I Coop Bank gør vi det enkelt, billigt og nemt for dig at være kunde. Vi er der, hvor du er – nemlig på nettet og i Coops 1.200 butikker, så du altid hurtigt kan klare din hverdagsøkonomi, når og hvornår det passer dig.

Vores produkter er helt enkle og nemme at bruge. Vi har ikke alt på hylderne, men det vi har, tager vi grundigt hånd om, så du kan være en glad og tilfreds kunde.

Du kan også ringe til os alle hverdage fra 8 til 18. Og har du brug for at hæve eller indsætte penge, kan du gøre det i Coops 1.200 butikker.

Velkommen til Coop Bank

Kontakt os

Du kan ringe til os på:
Tlf: 43 86 11 11
alle hverdage mellem 8 og 18.

Du kan også skrive til os på

kundeservice@coopbank.dk

coopbank